En fejlmargen på 1.9 % er superflot

En fejlmargen på 1.9 % er superflot

Det fremgår af artiklen, med det misvisende navn: Sygedagpengesjusk i Ringkøbing- Skjern i nyhedsbrevet fra Danske Kommuner fredag den. 22.09.2017 omhandlende Socialfagligt Fokus’ samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommunes sygedagpengeafdeling, at der skulle være foregået sjusk med afgørelserne i sygedagpengesagerne i vores projektperiode løbende fra den 01.12.2015 – 30.11.2016. I den forbindelse er vi nødsaget til at tage til genmæle.

Da vi startede projektperioden overgik to af vores vikarer til konsulentstatus. I et halvt år forinden havde de sagsbehandlet udelukkende på de langvarige sygedagpengesager. Et af sporene i det noget omfangsrige sygedagpengeprojekt i Ringkøbing- Skjern kommune var, at den faste stab af sagsbehandlere ikke på noget tidspunkt skulle sidde med flere end ca. 32-35 sager hver. Dette var for at sikre at der var overskud i afdelingen til læring af ny metode og for at skabe ro til den omorganisering som vi i samarbejde med Ringkøbing -Skjern Kommune havde iværksat. Derfor beholdte Socialfagligt Fokus vikarer lidt af de resterende sygedagpengesager, i en kort periode efter projektstarten og gjorde disse færdige til det borgeren nu skulle videre til. Om der er tale om en fejl der, ja det er der nok. Var det mest hensigtsmæssigt for sygedagpengeborgeren, at beholde den samme sagsbehandler fremfor endnu et skift? Til det er svaret et stort rungende ja.

Socialfagligt Fokus har i projektperioden set på 1803 sygedagpengesager, hvor vi har vejledt de enkelte sagsbehandlere i hvilken vej sagen skulle gå ud fra metoden ”den røde tråd”.  I 38 af disse sager, er der truffet ugyldige afgørelser. Det er en fejlmargen på 1, 9 % i afgjorte sager på et år.

Tallene på sygedagpengeudviklingen i projektperioden ser således ud:

Perioder       %-Reduktion
Sygdom 27-39 uger 67 %
Sygdom 40-52 uger 58 %
Sygdom over 52 uger 63 %

I perioden havde Ringkøbing – Skjern kommune 26 ankesager til behandling i Ankestyrelsen med stadfæstelse til følge i samtlige sager.

Af de borgere som har fået deres sager behandlet i projektperioden og hvis sager er afsluttet er 67 % afsluttet til ordinært arbejde.  Vi har udelukkende modtaget positive tilkendegivelser fra de borgere som har fået behandlet deres sager af de faste medarbejdere og arbejdsglæden i sygedagpengeafdelingen er i top. Den faste medarbejderstab i sygedagpengeafdelingen sidder fortsat med 32 sager hver og arbejder fagligt og metodisk velfunderet.

Det har på alle måder været et vellykket projekt og derfor er det rigtig ærgerligt at se på, at både vi og Ringkøbing- Skjern kommune i denne valgkampsperiode skal sværtes til. For hvad egentlig? Vi har planlagt og gennemført et super velfungerende og godt projekt som oveni købet har højnet borgerens retssikkerhed i kommunen og det er vi altså stjerne stolte af. Så stolte at vi kan konstatere, at en fejlmargen på 1,9 % i et så omfattende projekt med omorganisering af 26 medarbejdere og deraf omlægning af arbejdsmetoder er der ikke mange andre leverandører på det Socialfaglige marked som kan præstere.

Læs artiklen i nyhedsbrevet her: http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2017/September/22/Sygedagpengesjusk-i-Ringkobing-Skjern/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-25-fredag_magazine

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *