Flot artikel om vores indsats sammen med Ringkøbing Skjern Kommune

Flot artikel om vores indsats sammen med Ringkøbing Skjern Kommune

Fokus på arbejdsdygtighed virker

En ny metode med fokus på arbejdsdygtighed i stedet for diagnoser medførte et fald på mere end en tredjedel i de langvarige sygdagpengesager i Ringkøbing-Skjern. En mindre investering giver nu en årlig besparelse på 13 millioner kroner og mere livskvalitet for borgerne.

Af Thomas Kokholm

I Ringkøbing-Skjern Kommune oplevede man en årrække nogle kraftige stigninger på langvarige sygedagpengesager. Sagsbehandlerne sad med 50 sager hver og havde praktisk talt mistet overblikket. – Vi lå over landsgennemsnittet i antallet af sager og varigheden af sager.

Den var oppe på 35 uger i gennemsnit, forklarer kommunens beskæftigelseschef, Kim Ulv Christensen. Noget måtte der gøres. Han hyrede to vikarer fra virksomheden Socialfagligt Fokus til at hjælpe med sagsbehandlingen. – Jeg kunne se, at de havde en anden måde at arbejde på, en anden metode. Derfor bad jeg i 2015 virksomheden beskrive en model for, hvordan kommunen kunne optimere sagsbehandlingen og arbejdsgangen i afdelingen.

Det blev til metoden, der går under navnet Den Røde Tråd. Metoden består blandt andet i at have fokus rettet mod arbejde ved hver samtale med borgeren og hele tiden fastholde, at sygedagpenge er en midlertidig løsning. Med den nye metode arbejder man nu med begreberne arbejdsdygtighed eller uarbejdsdygtighed og ikke som før med diagnoser.

Det kan umiddelbart lyde lidt nemt, at man ændrer på nogle ord og begreber, og så vupti sker der mirakler, men der er tale om en større mentalitetsændring og tilgang. – Man kan sige det lidt banalt. Hvis man arbejder med diagnoser, som man traditionelt har gjort i sygedagpengesager, så fokuserer man på sygdom og fejl. Omvendt hvis man fokuserer på arbejdsduelighed, så handler det om ressourcer. Fokus på diagnoser kan være med til at sygeliggøre borgeren og fastholde dem i et sygdomsforløb.

Udgangspunktet er, at borgeren altid har en eller anden grad af arbejdsevne, siger Kim Ulv Christensen. Antallet af sager er siden faldet fra 700 til omkring 450. Samtidig er varigheden af sagerne faldet fra de 35 uger til 21 uger. Det betyder, at fra at ligge over landsgennemsnittet præsterer Ringkøbing-Skjern nu bedre end de fleste kommuner. Og det er der god økonomi i. – Det er jo et investeringsprojekt.

Med projektbeskrivelse fra Socialfagligt Fokus i hånden gik jeg til det politiske udvalg og foreslog, at vi investerede knap to millioner kroner i projektet mod at opnå en årlig besparelse på 13 millioner kroner. Dertil kom bedre betjening af vores borgere samt større faglighed og væsentligt bedre arbejdsvilkår for vores medarbejdere, fortæller Kim Ulv Christensen.

Der er også en anden systematik og specialisering i den nye arbejdsmetode. Det krævede også en mentalitetsændring hos de ansatte. I sygedagpengeafdelingen havde man tidligere en selvforståelse af, at afdelingen arbejdede ihærdigt og omsorgsfuldt med borgerne og derved ydede en rigtig god hjælp og indsats for dem. At mængden af sager, der blev afsluttet, var mindre end tilgangen, blev taget som udtryk for, at afdelingen manglede ressourcer.

Derfor var det i første omgang svært for Kim Ulv Christensen og projektleder Christina van Diemen fra Socialfagligt Fokus at få medarbejderne overbevist om, at løsningen kunne ligge i at arbejde på en helt anden måde. – Det, der kommer ud af den måde at arbejde på, er, at borgeren faktisk får nogle korte, strukturerede forløb, hvor de ved, hvor de er i forløbet.

Sygedagpengeperioden for den enkelte borger er nu nede på 21 uger. Det ser man ikke andre steder i landet, pointerer Christina van Diemen. Som Kim Ulv Christensen påpeger, så er det afgørende, at folk ikke er for længe på sygedagpenge.

Erfaringerne viser, at hvis folk er på sygedagpenge mere end 13 uger stiger risikoen for, at de ikke vender tilbage til arbejdet op til 50 procent, siger Kim Ulv Christensen. De nye arbejdsmetoder betyder også, at man i stigende grad bygger på relationerne til arbejdsgiveren. Som en del af det nye system kan sagsbehandlerne nu følge lovgivningen og have en arbejdsmarkedsrelateret samtale med hver enkelt borger minimum hver fjerde uge. – Vi kunne hurtigt mærke på borgerne, at det at blive kontaktet meget tidligt i sygdomsforløbet havde stor betydning.

De har følt, at nogen har været interesseret i dem og i at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet, siger Christina van Diemen. Efter et par måneder med det nye system tog sagsbehandlerne metoden til sig og kunne se, at det virkede. Og at de ikke længere skulle jonglere med 50 sager hver, men kun 34.

De nye metoder betyder selvfølgelig også, at man presser borgerne lidt mere. Det var der nogen af medarbejderne, der ikke synes var så rart, siger Kim Ulv Christensen. Mere specialiseret Det er også en del af den nye arbejdsmetode, at der er sket en specialisering af arbejdsfunktionerne.

En sagsbehandler kan ifølge Direktør Susan Ann Henderson bruge en hel dag på at skrive en rehabiliteringsplan til hver enkelt borger. Projektet oprettede derfor en helt ny stilling med betegnelsen ”skriver” for at aflaste sagsbehandlerne yderligere. – Det giver mening at specificere skrivningen ud på én person, der således får kadence og rutine, siger hun.

Grunden til, projektet er lykkedes, skal efter Susan Ann Hendersons mening findes i arbejdet med metodedeling. Målet har således ikke været bare at skære sager ned. Det har også været at opkvalificere afdelingen, siger hun. Kim Ulv Christensen mener, at specialiseringen har en gavnlig effekt. – Det har ført til en generel opkvalificering af hele området. Og resultaterne er ikke udeblevet. For eksempel er vi er gået fra at have 160 sager, der var udover et år, til kun 30. Og det er de meget dyre sager, for efter et år får vi kun 20 procent refusion, siger han. 

Læse hele artiklen her: Link: http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2017/Magasin-08/Fokus-pa-arbejdsdygtighed-virker/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-8-tirsdag_magazine

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *