Hvem er vi?

Lidt om os

Socialfagligt Fokus er en landsdækkende vidensvirksomhed, som har eksisteret siden 2010. Vores virke er omfattende, men er dog koncentreret om beskæftigelsesområdet, hvor vi både servicerer offentlige institutioner som private virksomheder. Hos os arbejder vi intenst med loven, og hvordan den best muligt kan praktiseres i forhold til behovet i de lokale forvaltninger, så der er langt mellem standard- løsningerne.
Ud over vores faste stab af socialrådgivere har vi et bredt netværk af socialfaglige konsulenter, så vi altid kan finde den helt rigtige medarbejder eller sammensætte det rigtige team til opgaven. Såvel de interne som eksterne konsulenter er både fagligt som personligt testet, så vi er sikre på deres meritter. De har ikke alene den rigtige faglighed til en given opgave, men også den rette personlighed og indstilling. Hos os lukker vi simpelthen ikke nogen ud, som kun er måske-egnet.

Hvad stræber vi efter?

Vi vil være den førende leverandør af effektive og kvalitative ydelser til at løse job- og ydelsescentres behov for at nedbringe bunkerne og sørge for, at de ikke hober sig op igen.

  • Vi vil ikke nødvendigvis være de største, men vi vil være den bedste leverandør af socialfaglige ydelser.
  • Vi vil til enhver tid have det bedste team af kolleger til sagsbehandlingen.
  • Vi sikrer konstant kvaliteten af vores ydelser ved hjælp af supervision og kvalitetssikring

Vores værdier

Værdierne beskriver de overordnede rammer og principper for fjernledelse af vores medarbejdere, som ofte sidder spredt rundt i kongeriget. Læs mere her

Referenceliste

Er du interesseret i en liste med referencer til vores kunder, kan du trykke her.

Hvorfor vælge os?

For os drejer det sig ikke alene om at håndplukke de bedste medarbejdere, men også at følge tæt op på deres produktion, når de er hos jer. Derfor foretager vi ugentlig progressionsmåling og kvalitetsikring af deres arbejde. Efterfølgende får du en kortfattet grafisk oversigt, så du altid har overblik over status. Alle taler om kvalitet, men vi gør noget ved det. Vores medarbejder kan fungere som en aflastning med det samme, og I skal ikke bruge tid på at lære dem op. Da vi er praktikere, vil vi altid kun sende medarbejdere, som ud over at være fagligt dygtige, har den nødvendige erfaring fra arbejdet i jobcentret eller ydelseskontoret. Den praktiske erfaring gør, at vores medarbejdere kan tage fat på opgaverne fra første dag – uden at belaste kollegerne. Når vi kommer, har vi overskud til at tage de tunge og svære sager – lige der, hvor det brænder mest på. Vi rydder gerne op i sagsbunker og hjælper med at få systematiseret sagsgangen. Vores erfaring er, at I kan spare mange ressourcer, når vi hjælper i en periode. Vi ser, at rettidig sagsbehandling sikrer korrekt refusion, systematiske sagsgange, sparer tid og mindsker stress hos kollegerne i afdelingen.

Gratis bonus

Vores mål er at være jeres foretrukne valg af leverandører af socialfaglige ydelser. Derfor får I også en lang række fordele, som I ikke betaler ekstra for: 

  • kontinuerligt kvalitetssikring og løbende opfølgning på konsulentens arbejde
  • udgifter til kørsel, telefon, porto og print for vikaren
  • eventuelle syge-, ferie-, og fraværdsdage
  • opfølgningsmøder med teamleder
  • udgifter til frokostpause
  • enhver form for arbejdsgiveransvar og dertilhørende udgifter, fx pension, løn, ferie og sygdom
  • ved pludselig opstået sygdom tilbyder vi jer en anden kvalificeret medarbejder inden for 2 arbejdsdag

Socialfagligt Fokus’ kontorfaciliteter i den gamle station ved havnen i Svendborg

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk