Hvem er vi?

Lidt om os

Socialfagligt Fokus er en landsdækkende vidensvirksomhed, som har eksisteret siden 2010. Vores virke er koncentreret om beskæftigelsesområdet. Her servicerer vi offentlige institutioner og private virksomheder. Vi arbejder intenst med loven og vil give jer viden om, hvordan den praktiseres i forhold til de lokale forvaltninger. Vores metoder er forskellige fra gang til gang, og der er langt mellem standardløsningerne!
Udover en fast stab af socialrådgivere, har vi et bredt netværk af socialfaglige konsulenter. På den måde kan vi altid finde den rette medarbejder eller sammensætte det rette team, så jeres opgave kan blive løst på bedst mulig måde.

De interne og eksterne konsulenter er fagligt og personligt testet, så vi er sikre på deres meritter. De har ikke kun den rigtige faglighed til en given opgave, men også den rette personlighed og mindset. Hos os lukker vi ikke nogen ud, som ikke lever op til vores faglige kvalitetskrav. Netop derfor kan du forvente høj faglig kvalitet ved alle vores vikarer.

Vores ambition

Vi vil være den førende leverandør af effektive og kvalitative ydelser til at løse jobcentrenes udfordringer. Hos os får I nedbragt sagsbunkerne og vi sørger for, at de ikke kommer igen.

  • Vi vil ikke partout være de største, men vi vil være de bedste indenfor vores felt
  • Vi vil til enhver tid have det bedste team af kolleger til sagsbehandlingen
  • Vi har en konstant kvalitetssikring af vores ydelser gennem supervision og kvalitetstjek

Værdier

Værdierne beskriver de overordnede rammer og principper for fjernledelse af vores medarbejdere, som ofte sidder overalt i kongeriget. Læs mere her

Referenceliste

Er du interesseret i en liste med referencer til vores kunder, kan du klikke her

Hvorfor vælge os?

Alle taler om kvalitet, men vi gør noget ved det! For os handler det kun ikke om at håndplukke de bedste medarbejdere, men også at følge tæt op på deres produktion ude hos jer. Derfor har vi en ugentlig progressionsmåling, som kvalitetssikrer vores medarbejderes arbejde. Efter målingen er foretaget, får I en overskuelig grafisk oversigt, så I altid har overblik over aktuel status.

I får altid en medarbejder, som både er fagligt dygtig, men som også har erfaring fra jobcenterarbejde. Den praktiske erfaring gør, at vores medarbejdere kan tage fat fra første dag uden, at det skal belaste kollegerne hos jer. Når vi kommer har vi overskud til at tage de tunge og svære sager, lige dér, hvor det brænder mest på. Vi rydder også gerne op i sagsbunker og hjælper med at få systematiseret sagsgangene.

Vores mangeårige erfaring viser, at I kan spare mange ressourcer ved, at få en vikar fra Socialfagligt Fokus. Vi ser desuden, at rettidig sagsbehandling sikrer korrekt refusion, systematiske sagsgange, sparer tid og mindsker stress hos kollegerne i afdelingen. Netop derfor skal I vælge os.

Gratis bonus

I skal have os, som jeres foretrukne valg af leverandør af socialfaglige ydelser på beskæftigelsesområdet. Netop derfor, får I en række fordele, som I ikke skal betale ekstra for:

  • kontinuerlig kvalitetssikring
  • opfølgningsmøder med teamleder
  • løbende opfølgning på konsulentens arbejde
  • udgifter til kørsel, telefon, frokostpause og overnatning for vikaren
  • enhver form for arbejdsgiveransvar og dertilhørende udgifter, fx pension, løn, ferie og sygdom
  • I får altid de timer I køber: Er der sygdom eller ferie i den ene ende, så løber vikariatet tilsvarende længere tid i den anden ende – hvis det ønskes

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk