Værdier

Hvad står vi værn om?
Værdierne beskriver de overordnede rammer og principper for fjernledelse af vores medarbejdere, som ofte sidder spredt rundt i kongeriget.
Indrømmet – nedenstående værdier vil du formentlig kunne finde alle mulige andre steder.
Men åbner du dem op, vil du se, at vi har en særlig fortolkning, som er interessant i relation til vores aktiviteter.

Ærlighed og troværdighed

 • Vi holder aldrig vores kunder eller hinanden for nar.
 • Vi lover aldrig mere, end vi kan holde.
 • Vi holder os altid til sandheden.

Respekt og ydmyghed

 • Det kan godt være, at vi er de bedste, men når vi kommer ud i jobcentrene, er vi ligesindede kolleger.
 • Vi har respekt for, at jobcentrets medarbejdere har en anden dagsorden end vores.
 • Vi kan altid blive bedre og er åbne overfor konstruktiv kritik.
 • Vi er aldrig bange for at indrømme fejl, for ellers kan vi ikke blive bedre.

Kommunikerende og involverende

 • Vi holder ikke vores kort tæt til kroppen, men deler gerne ud af vores viden.
 • Når nogen spørger, har vi overskud til at involvere os i deres dilemma.
 • Den eneste undtagelse er sladder – det deltager vi ikke i.
 • Internt er vi i jævnlig dialog og involverer os i hinandens udfordringer.

Innovation og læring

 • Vi er nytænkende og kreative i vores tilgang til udfordringerne.
 • For at vi kan være de bedste, er det helt essentielt at holde os løbende opdateret. Vi vil gerne facilitere dette element, men det forbliver et individuelt ansvar.
 • Vores arbejdsprocesser er under konstant udvikling og understøttes ofte af nye it-redskaber.