Værdier

Hvad står vi værn om?
Værdierne beskriver de overordnede rammer og principper for fjernledelse af vores medarbejdere.
Selvom du finder nedenstående værdier andre steder, har vi vores egen unikke fortolkning, som er interessant i forhold til vores aktiviteter.

Ærlighed og troværdighed

 • Vi holder os altid til sandheden
 • Vi lover aldrig mere, end vi kan holde
 • Vi holder aldrig vores kunder eller hinanden for nar

Respekt og ydmyghed

 • Vi har respekt for, at jobcentrets medarbejdere har en anden dagsorden end vores
 • Vi kan altid blive bedre og er åbne overfor konstruktiv kritik
 • Vi er aldrig bange for at indrømme fejl, for ellers kan vi ikke blive bedre
 • Vi er sandsynligvis de bedste, men når vi kommer ud i jobcentrene, er vi ligesindede kolleger

Kommunikerende og involverende

 • Vi holder ikke vores kort tæt til kroppen, men deler gerne ud af vores viden
 • Når nogen spørger, har vi overskud til at involvere os i deres dilemma
 • Internt er vi i jævnlig dialog og involverer os i hinandens udfordringer

Innovation og læring

 • Vi er nytænkende og kreative i vores tilgang til udfordringerne
 • For at vi kan være de bedste, er det helt essentielt at holde os løbende opdateret. Vi vil gerne facilitere dette element, men det forbliver et individuelt ansvar
 • Vores arbejdsprocesser er under konstant udvikling og understøttes af nye it-redskaber