Planen

Har du en faglig udfordring?

Så tilbyder vi ledelsessparring, faglig supervision, analyser af arbejdsgange, sagsscreening og udfærdigelse af faglige vejledninger, sagsflow, skabeloner og meget mere.
PLANEN® – Et sygedagpengeværktøj, som involverer borgeren
Læs mere i denne PDF om: PLANEN®

Mange kommuner bruger mange ressourcer på, at forklare sygedagpengeregler for borgere, som selv har svært ved at gennemskue dem. Hvis I sidder i en sådan situation, kan værktøjet Planen hjælpe både jer og borgerne videre – og opnå konkrete besparelser på sygedagpengekontoen.

Værktøjet er udviklet af Kolding Kommune. Det bygger på omfattende research blandt medarbejdere og sygedagpengemodtagere og det tilpasses den konkrete borgers situation og skaber klarhed og overblik i dialogen mellem borger og sagsbehandler. Borgeren bliver delagtiggjort i sin egen sag, hvilket skaber en større forståelse for den enkelte.

Med værktøjet får du:

  • 1 centralt, journaliserbart ark – ”Planen®” – hvor alle aftaler, mål og delmål bliver skrevet af borgeren selv
  • 10-20 fokuskort, som hver især beskriver et tilbud fra kommunens tilbudsvifte til borgeren
  • 1 samlemappe, med plads til plan, fokuskort og noter

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk