Socialfaglig undervisning og kompetenceudvikling

Generelt om undervisningen

Hos Socialfagligt Fokus klæder vi jer på, til tidens udfordringer på beskæftigelsesområdet, gennem undervisning og kurser.
Den socialfaglige undervisning gør det komplicerede enkelt.

Vi elsker at nørde i loven og holde os fagligt opdateret om best practice i sagsbehandlingen. Derfor kan vi også tilbyde jer alt fra undervisning til sidemandsoplæring og fra workshops til temadage og længerevarende udviklingsforløb. Vi arbejder vedholdende med at få nuancerne og tankerne bag loven ind under huden på deltagerne, så det bliver nemmere at forstå sammenhængen – og dermed også at forvalte loven og følge procedurerne i det daglige arbejde.

Vi lægger vægt på helheden og holder fokus på at:

  • klargøre nuancer
  • være tydelig i den faglige retning
  • fastholde den systematiske tilgang
  • formidle tanken bag den enkelte lov
  • formidle loven i et levende og forståeligt sprog
  • omsætte teorien til redskaber, som I kan bruge i jeres daglige arbejde
  • give anerkendende sparring og have en motiverende tilgang til alle deltagere

Mangler du et kursus?

Et kursus fra Socialfagligt Fokus tager altid udgangspunkt i jeres behov. Det er vigtigt for os, at jeres kursus er skræddersyet til at tage sig af de problemstillinger, som I oplever, så det er de problemer I har, som bliver løst.

Et kursus kan spænde over et længere forløb, hele dage eller blot være oplæg af et par timers varighed. Hvad der er den bedste løsning for jer, finder vi ud af sammen.

Socialfagligt Fokus tilbyder hvert år en række åbne kurser om de nyeste tiltag, områdets knudepunkter og meget mere. Det hele handler om læring, diskussion og praksis.

Priser

Prisen afhænger af opgavens kompleksitet og svinger mellem 7-8.000 kr. for en halv dag og 10-15.000 kr. for en hel dag. Inkluderet i prisen er fagligt materiale på print, som relaterer sig til det pågældende emne.

Ring på 2390 7755 og få et uforpligtende tilbud på, hvad vi kan gøre for jer.

Hvad siger kursisterne?

Følgende er sagt om vores undervisning og kurser: 
Rigtig godt styr på det nye lovstof. Jeg var glad for, at høre noget om de nye regler. Det giver noget andet end at læse om dem. Susans engagement – og praktiske erfaring – gjorde, at hun forstod at få noget “tørt” stof i spil, på en inspirerende måde. Og så blev jeg klogere!

Meget levende leveret 
Det var nemt at relatere materialet til sit arbejde. Klar og tydelig fremlægning. Casene var gode og relevante, og vi havde nogle dybdegående faglige diskussioner. Eksempler fra hverdagen, rehab. planen blev gennemgået punkt for punkt.

Gode plancher, som var overskuelige 
Godt med 20-25 minutters undervisning uden at der bliver stillet spørgsmål. Godt med pauser for hver time, så er man mere koncentreret i undervisningen. Det virkede som om Susan havde fuldstændig styr på sit stof og var fortrolig med processerne i vores arbejde.

Der var en god vægtning mellem undervisning og gruppearbejde 
Virkede rigtig godt med de 3 cases. Det gjorde det meget konkret. Dejligt med god tid til casene. Der var mange gode dialoger og faglige overvejelser

At høre tankerne og intentionerne bag reformen 
At få viden om ændringerne. Godt at få noget praksis på. God tid til spørgsmål, som man fik kvalificerede svar på. God struktur og velforberedt. Susan kan sit kram!

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar