Socialfaglige kurser om ydelser

Hele vejen rundt om ydelsesområdet

Arbejder du på et ydelseskontor og savner mere viden, så se bare her.

Den socialfaglige undervisning gør det komplicerede enkelt.
Vi elsker at nørde i loven og holde os fagligt opdateret om best practice i sagsbehandlingen. Derfor kan vi også tilbyde jer alt om de nyeste tiltag, områdets knudepunkter, og meget mere. Vi arbejder vedholdende med at få nuancerne og tankerne bag loven ind under huden på deltagerne, så det bliver nemmere at forstå sammenhængen – og dermed også at forvalte loven og følge procedurerne i det daglige arbejde.

Vi lægger vægt på helheden og holder fokus på at:

• omsætte teorien til redskaber, som deltagerne kan bruge i deres hverdag umiddelbart efter kurset
• være tydelige i den faglige retning
• formidle loven i et levende og forståeligt sprog
• klargøre nuancer
• formidle tanken bag loven
• fastholde den systematiske tilgang
• give anerkendende sparring
• være motiverende i vores tilgang til deltagerne

Enkeltydelser §§ 81, 81a og 85 stk. 1 og 2

 Grundlæggende skriftlighed og formidling til borgeren
 
Formål:
At give den enkelte sagsbehandler en systematisk forståelse af enkeltydelser og behandling med fokus på afgørelsen til borgeren, så den lovmæssige del er formidlet korrekt og borgervenligt.

Indhold:
En grundlæggende indførsel i reglerne om enkeltydelser, hjælp til husleje og flyttehjælp med mere.

Vi arbejder med spørgsmålene: 

·   Hvilke kriterier er der i disse paragraffer?
·   Hvad skal belyses?
·   Hvordan skal borgeren vejledes?

Kurset giver en metodisk gennemgang af sagsbehandlingen med fokus på den afgørelse, som i sidste ende sendes til borgeren. En ting er en god sagsbehandling, noget andet er, hvordan vi formidler dette til borgeren.
·   Grundlæggende betingelser for bevilling af disse enkeltydelser
·   Gennemgang af specifikke krav vedrørende §§ 81, 81a og 85 stk. 1 og 2

– personkreds

– kriterier

– belysning af sag

– vejledning

·   Hvordan er den indbyrdes afhængighed i de relevante paragraffer?
·   Hvad skal sagsbehandleren gøre skriftligt?
·   Hvordan formidles afgørelsen til borger?
·   Hvad og hvordan formidler vi det til borgeren?
·   Hvordan sikrer vi, at borgeren forstår afgørelsen (de behøver ikke være enige)?
·   Hvordan reducerer vi unødige henvendelser fra borgere?

Undervisningsform
Heldags undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Enkeltydelser §§ 82, 82a, 83 stk. 1 og 2 og 84

Grundlæggende, skriftlighed og formidling til borgeren
 
Formål:
At give sagsbehandleren en systematisk forståelse af enkeltydelser, og hvordan de sagsbehandles, herunder fokus på afgørelse til borgeren, så den lovmæssige del er formidlet korrekt og borgervenligt.

Indhold:
En grundlæggende indførsel i reglerne om hjælp til medicin, behandling mm, tandlægetilskud, samværsudgifter og hjælp til forsørgelse.
·   Hvilke kriterier er der i disse paragraffer?
·   Hvad skal belyses?
·   Hvilken vejledning skal borgeren have?

Kurset giver en metodisk gennemgang af sagsbehandlingen med fokus på den afgørelse, som i sidste ende sendes til borgeren. Én ting er en god sagsbehandling, noget andet er, hvordan vi formidler dette til borgeren.
·   Grundlæggende betingelser for behandlingen af disse enkeltydelser
·   Gennemgang af specifikke krav vedrørende §§ 82, 82a, 83 stk. 1 og 2 og 84

– personkreds

– kriterier

– belysning af sag

– vejledning

·   Hvordan er den indbyrdes afhængighed i de relevante paragraffer?
·   Hvad skal sagsbehandleren gøre skriftligt?
·   Hvordan formidles afgørelse til borger
·   Hvad og hvordan formidler vi det til borgeren?
·   Hvordan sikrer vi, at borgeren forstår afgørelsen (de behøver ikke være enige)
·   Hvordan reducerer vi unødige henvendelser fra borgere?
 
Undervisningsform:
Heldags undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde

Få styr på betingelserne og beregningen af særlig støtte og få det formidlet ud til borgeren på en forståelig måde.
 
Formål
At gøre sagsbehandleren bevidst om betingelserne for og beregningen af særlig støtte.
Hvordan kan denne viden bruges i praksis, når borgeren skal have en forståelig afgørelse?
 
Indhold
En orientering om kriterierne for bevilling af særlig støtte.

En grundig gennemgang af de relevante beløb, som indgår i beregningen af særlig støtte, for derved at sikre forståelsen af paragraffen og gøre det simpelt at træffe og skrive en afgørelse.
·   Hvad er betingelser for særlig støtte?
·   Hvilke beløb indgår i beregningen af særlig støtte?
·   Skal vi gennem hele beregningen hver gang?
·   Hvordan forholder det sig med skriftligheden i praksis, og hvilke retsregler henviser vi til?
·   Hvilke breve skal bruges, når en afgørelse skal formidles til borgeren?

Undervisningsform
·   Heldags undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Enkeltydelser

Borgere omfattet af integrationsloven
 
Formål
At give sagsbehandlere en systematisk forståelse af enkeltydelser og behandlingen af via integrationsloven og en gennemgang af de enkeltydelser i aktivloven, som også er i spil i forhold til borgere omfattet af integrationsloven.

Indhold
En grundlæggende indførsel i reglerne om enkeltydelser i integrationsloven og aktivloven. Hvilke kriterier er der i disse paragraffer, hvad skal belyses, og hvilken vejledning skal gives?

Kurset giver en metodisk gennemgang af sagsbehandlingen med fokus på den afgørelse, som i sidste ende sendes til borgeren. En ting er en god sagsbehandling, noget andet er, hvordan vi formidler dette til borgeren.
·   Grundlæggende betingelser for bevilling af disse enkeltydelser
·   Gennemgang af specifikke krav vedrørende enkeltydelser

– personkreds

– kriterier

– belysning af sag

– vejledning

·   Hvordan anvendes aktivlovens bestemmelser, og hvad kræver særlig opmærksomhed?

– en gennemgang af §§ 81a, 82a og 83 stk. 1

·   Hvordan er den indbyrdes afhængighed i de relevante paragraffer?
·   Hvad skal sagsbehandleren gøre skriftligt?
·   Hvordan formidles afgørelse til borger?
·   Hvad og hvordan formidler vi det til borgeren?
·   Hvordan sikrer vi, at borgeren forstår afgørelsen (de behøver ikke være enige)
·   Hvordan reducerer vi unødige henvendelser fra borgere?

Undervisningsform
Undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Kontanthjælpsydelse

Afgørelse om kontanthjælp og håndtering af løbende hændelser

Formål
At sagsbehandleren får en systematisk forståelse af betingelserne for kontanthjælp og de enkelte satser og et kendskab til almindelige hændelser i et kontanthjælpsforløb og betydningen af disse.

Indhold
En grundlæggende gennemgang af betingelserne for kontanthjælp, og hjælp til metodisk at træffe den korrekte afgørelse med den rigtige takst.

Kurset giver også en gennemgang af hændelser i et forløb, og hvilken betydning disse hændelser har for borgerens hjælp.

Kurset giver desuden en gennemgang af skriftlighed og hvordan vi formidler afgørelse og hændelser til borgeren på den mest forståelige måde. Dette for at sikre unødvendige henvendelser.
·   Gennemgang af grundlæggende betingelser for bevilling af kontanthjælp

– (lovligt) ophold i Danmark

– social begivenhed

– opholdsbetingelser

– formue

– takster, herunder forhold der spiller ind på taksten

·   En introduktion til kontanthjælpsloftet
·   Hændelser i et kontanthjælpsforløb

– almindelige hændelser, indtægt, formue, børn, husstand mm

– 225 timers regel

·   Skriftlighed om afgørelser og hændelser
·   Breve til borgeren – hvad og hvordan formidler vi bedst?

Undervisningsform
Undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Integrationsydelse

Afgørelse om integrationsydelse og håndtering af løbende hændelser
 
Formål
At sagsbehandleren får en systematisk forståelse af betingelserne for integrationsydelse og de enkelte satser samt et kendskab til almindelige hændelser i et integrationsydelsesforløb og betydningen af disse.

Indhold
En grundlæggende gennemgang af betingelserne for integrationsydelse, og hjælp til systematisk at træffe den korrekte afgørelse med den rigtige takst.

Kurset behandler hændelserne i et forløb, og hvilken betydning disse har for borgerens hjælp.

På kurset diskuterer vi desuden skriftligheden, og hvordan vi formidler afgørelser og hændelser til borgeren på den mest forståelige måde for at sikre den ønskede adfærd fra borgerens side.
·   Hvordan er de grundlæggende betingelser for bevilling af integrationsydelse?

– (lovligt) ophold i Danmark

– social begivenhed

– opholdsbetingelser

– formue

– takst, herunder forhold der spiller ind på taksten

·   En introduktion til kontanthjælpsloftet
·   Hændelser i et integrationsydelsesforløb

– almindelige hændelser mht. indtægt, formue, børn, husstand mm

– 225 timers regel

·   Skriftlighed om afgørelser og hændelser
·   Breve til borgeren – hvad og hvordan formidler vi bedst?

Undervisningsform
Undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Uddannelseshjælp

Afgørelse om uddannelseshjælp og håndtering af løbende hændelser
 
Formål
At sagsbehandleren får en systematisk forståelse af betingelserne for uddannelseshjælp og de enkelte satser samt et kendskab til almindelige hændelser i et uddannelseshjælpsforløb og betydningen af disse.

Indhold
En grundlæggende gennemgang af betingelserne for uddannelseshjælp, og hjælp til metodisk at træffe den korrekte afgørelse med den rigtige takst.

Kurset giver også en gennemgang af hændelserne i et forløb, og hvilken betydning disse hændelser har for borgerens hjælp.
Kurset gennemgår desuden den nødvendige skriftlighed, og hvordan vi formidler afgørelser og hændelser til borgeren på den mest forståelige måde for at sikre den ønskede adfærd fra borgerens side.
·   Gennemgang af grundlæggende betingelser for bevilling af uddannelseshjælp

– (lovligt) ophold i Danmark

– social begivenhed

– opholdsbetingelser

– formue

– takst, herunder forhold der spiller ind på taksten

·   En introduktion til kontanthjælpsloftet
·   Hændelser i et uddannelseshjælpsforløb

– almindelige hændelser, indtægt, formue, børn, husstand mm

– 225 timers regel

·   Hvordan anvender vi skriftligheden i afgørelser og hændelser?
·   Breve til borgeren – hvad og hvordan formidler vi bedst?
 
Undervisningsform
Undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde

Sanktioner

Aktivlovens §§ 35 – 43
 
Formål
At sikre sagsbehandleren får en viden om sanktioner, hvordan de skal bruges, og hvilke skridt sagsbehandleren skal have foretaget for at kunne sanktionere. Desuden er der fokus på en forståelig formidling til den enkelte borger.
 

Indhold
En grundlæggende gennemgang af de betingelser der skal være opfyldt for at kunne træffe en afgørelse om at sanktionere. Herunder forskellene i forhold til aktivitetsparate og andre.
En gennemgang af de enkelte hændelsestyper der medfører en sanktion, og som sikrer, at den korrekte paragraf bruges i afgørelsen.

Breve til borgeren og hvad der skal med i en afgørelse med fokus på borgerens forståelse af formidlingen.
·   Gennemgang af rådighed
·   Gennemgang af nødvendig formalia, som skal afdækkes inden sanktionering

– aktivitetsparate

– andre             

·   Gennemgang af sanktionsbestemmelser
·   Hvordan formidles sanktioner til borgeren
·   Hvad og hvordan formidler vi det til borgeren?
·   Hvordan sikrer vi, at borgeren forstår afgørelsen (de behøver ikke være enige)
·   Hvordan reducerer vi unødige henvendelser fra borgere?

Undervisningsform
Heldags undervisning, erfaringsudveksling i plenum og relevant gruppearbejde.

Priser, tid og sted

Vores kursuspriser på ydelsesområdet svinger mellem 13-15.000 for en hel dags undervisning i afdelingen på en aftalt dato. Desuden afholder vi også kurser løbende, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig for 2.200. Her samler vi et hold og afholder kurset lokalt, som tager højde for logistikken for de tilmeldte.

Inkluderet er materiale til print og diverse fagligt, som relaterer sig til det pågældende emne.

Ring på 2390 7755 og få et uforpligtende tilbud på, hvad vi kan gøre for dig.

Underviserne

Maja Kaas Spanggaard Lars Erik Jensen Susan Ann Henderson
Jurist, underviser og forfatter på InForma Socialrådgiver, jurist, underviser og redaktør på InForma Socialrådgiver, underviser og direktør
     
     

Hvad siger kursisterne?

Et lille udpluk af udtalelserne fra vores kursister:

Rigtig godt styr på det nye lovstof.

Jeg var bare glad for, at høre noget om de nye regler. Det giver noget andet end at læse om dem.

Susans engagement – og praktiske erfaring. Hun forstod virkelig at få noget “tørt” stof i spil på en inspirerende måde. Og så blev jeg klogere

Meget levende leveret. Det var nemt at relatere materialet til sit arbejde.

Klar og tydelig fremlægning.

Casene var gode og relevante, og vi havde nogle dybdegående faglige diskussioner.

Eksempler fra hverdagen, rehab. planen blev gennemgået punkt for punkt. Gode plancher som var overskuelige. Godt med 20 -25 min. undervisning uden at der bliver stillet spørgsmål. Godt med pauser for hver time, så er man mere koncentreret i undervisningen.

Det virkede som om Susan havde fuldstændig styr på sit stof og var fortrolig med processerne i vores arbejde.

Der var en god vægtning mellem undervisning og gruppearbejde.

Virkede rigtig godt med de 3 case. Det gjorde det meget konkret. Dejligt med god tid til casene. Der var mange gode dialoger og faglige overvejelser

At høre tankerne og intentionerne bag reformen. At få viden om ændringerne.

Godt at få noget praksis på.

God tid til spørgsmål, som man fik kvalificerede svar på.

God struktur og velforberedt Susan kan sit kram.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar