Vikar til sagsbehandling

Socialrådgivervikar

Vi tilbyder vikarservice til systematisk sagsbehandling inden for alle sagstyper på beskæftigelsesområdet.
Er du på udkig efter en socialrådgivervikar? Vores vikarer er alle specialister på det ønskede sagsområde og er ikke alene uddannede socialrådgivere, men har også solid erfaring med sagsbehandling fra jobcentre eller ydelseskontorer. Du kan bestille en socialrådgivervikar på fuld tid, deltid eller blot få timer om ugen og i et kortere eller længerevarende forløb. I betaler kun for det, som I får – ikke for transport, ferie, søgne-helligdage, sygdom eller barsel, hvor vi bærer det økonomiske ansvar. Lyder det attraktivt, og har du lyst til at høre mere om vores tilbud på vikar til sagsbehandling, kan du ringe til Susan Ann Henderson på tlf. 2390 7755.
Socialrådgiver vikar til sagsbehandling

Kvalitet

Socialrådgivervikar med fokus på kvalitet
Vi garanterer for kvaliteten og tilbyder kun uddannede socialrådgivere og socialformidlere med solid erfaring inden for det område, hvor I har behov for hjælp. I får mulighed for at holde en samtale med vikaren, inden I beslutter jer endeligt for vikariatet. Alle socialrådgivervikarer har været gennem en række samtaler og test hos os, inden de optages i vores kartotek.

Priser

Socialrådgivervikar – pris
Vores timepriser er afhængige af opgavens kompleksitet og svinger normalt mellem 420 og 445, hvilket er inklusiv alt andet end moms. Eksempelvis hører opgaver som omfatter komplicerede sygedagpengeforløb til i den øvre ende, mens opgaver for borgerservice typisk ligger i den nedre. Men andre faktorer som eksempelvis opgavens længde eller loyalitetsforhold har også indvirkning på prisen.

Ring på 2390 7755 og få et uforpligtende tilbud.

Forsikringsforhold

Socialrådgivervikar – dækket af forsikring
Vikarene er dækket af vores arbejdsskade-, rådgiver- og erhvervsansvarsforsikringer.

Dialog og progression

Socialrådgivervikar – til alles tilfredshed
Under vikariatet foretager vi progressionsmålinger af arbejdet, og resultaterne deler vi gerne med dig, så du hele tiden er opdateret om vores leverancer. Desuden er vi i løbende dialog for at sikre, at vikariatet forløber til alles fulde tilfredshed.

Vores arbejdsmetoder

Socialrådgivervikar – derfor

    • metodisk og systematisk sagsbehandling i overensstemmelse med jeres praksis

    • arbejdsmarkedsrettet fokus i alt hvad vi gør

    • grundig kvalitetssikring i alle led af vores ydelser

    • sagsscreening og supervision af vores konsulenter

Straffeattest

Socialrådgivervikar med ren straffeattest
Alle medarbejdere i Socialfagligt Fokus skal aflevere en ren straffeattest til os, som skal fornyes én gang årligt.

Tavhedspligt

Socialrådgivervikar omfattet af tavshedspligt
Vikarerne er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter vikariatets ophør, lige som virkaren også er opmærksom på, hvordan fortrolige oplysninger opbevares både før, under som efter vikariatet.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk