Vikar til sagsbehandling af forsikrede ledige

Overbebyrdet?

Så kan vi hjælpe dig.
Med en vikar fra Socialfagligt Fokus får du uddannede socialrådgivere, som er specialister i forsikrede ledige. De er opdaterede om den nyeste lovgivning og har en solid praksiserfaring.
Hvad enten det drejer sig om formidling af jobs, undervisning i jobsøgning og ikke mindst kontakt til de lokale virksomheder, så kan vi tilbyde dig en vikar til sagsbehandling af forsikrede ledige, der er helhedsorienteret og yderst professionel. Vores vikarer leverer kun kvalitetsarbejde, og de skal nok sørge for, at der kommer styr på dine sagsbunker.
Vi har fokus på løntilskud og virksomhedspraktikker med den rette forventningsafstemning mellem virksomhed og kandidat.
Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde vi udfører for dig. Alt skal være gennemskueligt.
Når du vælger en vikar til sagbehandling af forsikrede ledige fra Socialfagligt Fokus, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området med forsikrede ledige.
Vikar til behandling af forsikrede ledige fra Socialfagligt Fokus

Hvad kan du regne med?

Vi har altid fokus på arbejdsmarkedet og de lovpligtige opgaver som: 

 • målgruppen og de tilhørende muligheder og begrænsninger
 • borgerinddragelse
 • opfølgning
 • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
 • etablering af afklaringsforløb
 • etablering af tilbud-praktik-løntilskud
 • fastholdelsessamtaler med arbejdsgiver
 • forberedelse af sager til rehabiliteringsteam
 • rehabiliteringsplaner
 • samarbejde med sundhedsvæsenet og fagforening
 • forståelse for og evne til at arbejde med borgere med helbredsmæssige vanskeligheder
 • kontaktforløbet
 • omhyggelig afdækning af ressourcer
 • dokumentation af sagerne

Faglig sparring til ledelse og faglig koordinator

Sidder du med en vanskelig udfordring, hvor der er et behov for faglig sparring, så tilbyder vi support på  

 • komplekse sager
 • arbejdsgange
 • udarbejdelse af skabeloner og standardbreve
 • besvarelse af socialfaglige spørgsmål og problemstillinger

Konsulentbistand

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med 

 • sagsscreening og supervision
 • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
 • individuel- og gruppebaseret supervision
 • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag
 • prioritering af arbejdsopgaver

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar