Vikar til sagsbehandling af fleksjob

Brug for en socialfaglig hånd til fleksjob?

Så kan vi hjælpe dig.

Sager, som omhandler borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne, er for det meste komplekse sager, som kræver meget afklaring og en høj faglig viden. Da der indgår mange sagsskridt i visitationen til fleksjob er det nødvendigt at have en medarbejder, som har et professionelt overblik og en grundig viden om de nye fleksjobs regler.
Vi kan tilbyde dig en vikar, som ved alt, hvad der er værd at vide om de forskellige former for fleksjob og tilhørende ledighedsydelse. Vores vikarer har også viden og kompetence til at håndtere de sager, som er tilkendt fleksjob før d. 1 januar 2013. Med en vikar fra Socialfagligt Fokus vil de rigtige skånehensyn blive taget i forhold til borgerne og den løbende opfølgning samt status være udført professionelt. Vi kan håndtere de sværeste sager – intet er for besværligt. Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende. Efterfølgende modtager du en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde, vi udfører for dig og den udvikling, som sker i sagerne. Alt skal være gennemskueligt. Når du vælger en fleksjobs-vikar fra os, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området.

Hvad har vi fokus på?

Vi har altid fokus på fastholdelse i fleksjob og de lovpligtige opgaver som:

  • vurdering af borgerens arbejdsintensitet ud fra arbejdsevnen
  • borgerinddragelse og samarbejde med arbejdsgiver
  • dokumentation for aftale med arbejdsgiver
  • opfølgning efter 2 ½ år
  • status efter 4 ½ år

Behov for konsulentbistand?

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med

  • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
  • systematisk sagsarbejde
  • individuel- og gruppebaseret supervision
  • prioritering af arbejdsopgaver
  • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag

Om fleksjob

I et fleksjob tages der hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. Fleksjob skal bevilges af kommunen, der også giver et tilskud som supplement til medarbejderens løn. Læs mere generel information om fleksjob her eller som borger her.

Hvad siger loven?

Har du brug for at se nærmere om lovgrundlaget, kan du følge dette link.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar