Vikar til sagsbehandling af kontanthjælp

Udfordret på sagsbehandling af kontanthjælp?

Så kan vi hjælpe dig.

Kontanthjælp er uden sammenligning det fagområde, hvor der er mest lovgivning inden for beskæftigelsesområdet. At forvalte det er bestemt ikke en opgave, som man kan overlade til hvem som helst.
Med en vikar fra Socialfagligt Fokus kan du trygt regne med, at selv de sværeste sager om kontanthjælp- og uddannelseshjælps bliver håndteret professionelt og systematisk i overensstemmelsen med jeres interne arbejdsgange.
Vi kan tilbyde dig socialrådgivere, som har mange års erfaring med kontanthjælpsområdet, og som har fingeren på pulsen i forhold til nye lovændringer og principafgørelser. Vi kan håndtere alle personkredsene på området – intet er for svært!
Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde, vi udfører for dig og udviklingen i sagerne. Alt skal være gennemskueligt.
Når du vælger en kontanthjælpsvikar fra os, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området.
Vikar til sagsbehandling af kontanthjælp fra Socialfagligt Fokus

Hvad kan du regne med?

Vi har altid fokus på arbejdsmarkedet og de lovpligtige opgaver som:

 • målgruppen og de tilhørende muligheder og begrænsninger
 • borgerinddragelse
 • opfølgning
 • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
 • etablering af afklaringsforløb
 • etablering af tilbud-praktik-løntilskud
 • fastholdelsessamtaler med arbejdsgiver
 • forberedelse af sager til rehabiliteringsteam
 • rehabiliteringsplaner
 • samarbejde med sundhedsvæsenet og fagforening
 • forståelse for og evne til at arbejde med borgere med helbredsmæssige vanskeligheder
 • kontaktforløbet
 • omhyggelig afdækning af ressourcer
 • dokumentation af sagerne

Faglig sparring

Sidder du med en vanskelig udfordring, hvor der er et behov for faglig sparring, så tilbyder vi support på 

  • komplekse sager
  • arbejdsgange
  • udarbejdelse af skabeloner og standardbreve
  • besvarelse af socialfaglige spørgsmål og problemstillinge

Konsulentbistand

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med

 • sagsscreening og supervision
 • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
 • individuel- og gruppebaseret supervision
 • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag
 • prioritering af arbejdsopgaver

Grundkursus i kontanthjælp

Har I brug for at få reglerne om kontanthjælp genopfrisket sammen med inddragelse af kontanthjælpsreformen?
Her får I gennemgået lovgivningen for kontanthjælp og får en forståelse for tankerne bag loven. Vi kigger på kontanthjælpsreformen og ser de forandringer, som har betydning for jer. Vi er praktikere, og vores fokus i undervisningen vil derfor være på, hvordan I rent praktisk løser opgaverne i det daglige arbejde.

Hovedelementerne i kontanthjælpsreformen

Helt centralt i aftalen er, at kontanthjælpen bliver afskaffet for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU’en. Unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, vil dog kunne få et aktivitetstillæg, så de får samme ydelse som i dag. Samtidig bliver der med aftalen skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne samt unge med en uddannelse, som bygger på, at de, der kan arbejde, skal i arbejde, og de, der har behov for hjælp, skal have en bedre indsats end den, de får i dag.
Se mere om hovedelementerne her.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar