Vikar til sagsbehandling af ledighedsydelse

Mangler du hjælp med sagsbehandling af ledighedsydelse?

Så kan vi hjælpe dig.

Vi har udelukkende opdaterede rådgivere med mange års erfaring i procesarbejdet med målgruppen og har en høj succesrate med at motivere og få den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.
Vi kan tilbyde dig en vikar til sagsbehandling af ledighedsydelse, som kender alle paragrafferne om ledighedsydelse ud og ind. Vores vikarer har mange års erfaring med området og er meget fleksible. De arbejder selvstændigt og systematisk i overensstemmelse med jeres arbejdsgange allerede efter første dag. Af denne grund er vi ikke bange for at sige, at hvis du vælger en vikar fra os, så kan du sove roligt om natten. Vores sagsbehandling vil til enhver tid være 100 % lovmedholdelig og indeholde socialfaglige vurderinger af højeste standard, især når det gælder rådighedsvurderinger. Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde, vi udfører for dig. Alt skal være gennemskueligt. Når du vælger en ledighedsydelses-vikar fra os, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området. Kontakt Susan Ann Henderson på tlf. 23 90 77 55, hvis du ønsker at høre om en vikar til sagsbehandling af ledighedsydelse.
Vikar til sagsbehandling af ledighedsydelse fra Socialfagligt Fokus

Hvad får du?

Hos os får du en Socialrådgiver, som

 • kan arbejde selvstændigt efter den første dag
 • udføre systematisk sagsbehandling i overensstemmelse med jeres praksis og arbejdsgange.

Desuden kvalitetssikrer vi løbende vores arbejde, og efterfølgende får du en statusliste, så du altid kan følge med i udviklingen.

Hvad kan du regne med?

Vi har altid fokus på arbejdsmarkedet og de lovpligtige opgaver som:

 • målgruppen og de tilhørende muligheder og begrænsninger
 • borgerinddragelse
 • opfølgning
 • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
 • etablering af afklaringsforløb
 • etablering af tilbud-praktik-løntilskud
 • fastholdelsessamtaler med arbejdsgiver
 • forberedelse af sager til rehabiliteringsteam
 • rehabiliteringsplaner
 • samarbejde med sundhedsvæsenet og fagforening
 • forståelse for og evne til at arbejde med borgere med helbredsmæssige vanskeligheder
 • kontaktforløbet
 • omhyggelig afdækning af ressourcer
 • dokumentation af sagerne

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar