Vikar til sagsbehandling af revalidering

Brug for en stærk revalideringshaj?

Så kan vi hjælpe dig.

At arbejde med revalideringssager kræver en høj faglighed. Hvis der ikke er styr på de socialfaglige vurderinger kan det skade både borger og kommune.
Med en vikar fra Socialfagligt Fokus får du en rutineret sagsbehandler til at hjælpe med processerne om revalideringens mange aspekter. Borgeren får skræddersyet et forløb, som tager højde for borgerens situation og de lokale muligheder. Vores vikarer er opdaterede om den nyeste lovgivning og har en solid praksiserfaring med de mange forløb i relation til forrevalidering og revalidering efter fast jobplan. Når du sætter os på sagen, skal du ikke bekymre dig om, hvor vidt der er styr på papirerne og vurderingerne. Det er der – hver gang. Kvalitetssikring er et af vores nøgleord, som vi foretager løbende. Efterfølgende modtager du en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde, vi udfører for dig og udviklingen i sagerne. Alt skal være gennemskueligt. Når du vælger en revalideringsvikar fra Socialfagligt Fokus, så får du ikke bare en sagsbehandler, du får en specialist på området.
Vikar til sagsbehandling af revalidering fra Socialfagligt Fokus

Hvad har vi fokus på?

Vi har fokus på, at borgeren opnår eller bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, via de lovmæssige opgaver som:

 • afklaring af arbejdsevnen
 • borgerinddragelse og det tværfaglige samarbejde
 • den forberedende del af rehabiliteringsplanen
 • afgørelse på ansøgninger
 • iværksættelse af en arbejdsmarkedsrettet og realistisk jobplan
 • rettidig opfølgning
 • befordring og tilskud til hjælpemidler.

Faglig sparring og support

Sidder du med en vanskelig udfordring, hvor der er et behov for faglig sparring, så tilbyder vi sparring og support på

 • komplekse sager
 • arbejdsgange
 • udarbejdelse af skabeloner og standardbreve
 • besvarelse af socialfaglige spørgsmål og problemstillinger

Konsulentbistand

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med

 • sagsscreening og supervision
 • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
 • individuel- og gruppebaseret supervision
 • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag
 • prioritering af arbejdsopgaver

Kursus i revalidering

Har du brug for yderlige assistance til enkelte kolleger eller til hele afdelingen, tilbyder vi også målrettede kurser i emnet. 
Kontakt Susan Ann Henderson på 2390 7755, hvis du vil vide mere.

Om revalidering

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at fastholde eller hjælpe personer med nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs mere om satserne for revalideringsydelse her.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar