Vikar til sagsbehandling af sygedagpenge

Udfordret på sagsbehandlingen af sygedagpenge?

Så kan vi hjælpe dig.

Sagsbehandling af sygedagpenge er noget af det mest komplekse inden for beskæftigelsesområdet og bestemt ikke en opgave, som man kan overlade til hvem som helst.
Hos os får du en vikar, som allerede efter første dag arbejder selvstændigt og systematisk i overensstemmelse med jeres praksis og interne arbejdsgange.
Vi kan tilbyde socialrådgivere, som er 100 % inde i den nyeste lovgivning, og som også forstår at varetage de borgere, der er tilkendt sygedagpenge efter den gamle reform. Du skal vide, at vi kan hjælpe dig med alle målgrupperne inden for sygedagpenge – intet er for svært.
Kvalitetssikring er et af vores nøgleord. Af denne grund kvalitetssikrer vi vores arbejde løbende. Efterfølgende vil du modtage en statusliste, så du altid kan følge med i det arbejde, vi udfører for dig og i udviklingen af sagerne. Alt skal være gennemskueligt.
Når du vælger en SDP-vikar fra Socialfagligt Fokus, så får du ikke bare en sagsbehandler, men en specialist på området.
Vikar til sagsbehandling af sygedagpenge fra Socialfagligt Fokus

Hvad kan du regne med?

Vi er opdaterede om den nyeste lovgivning og har en solid praksiserfaring fra hverdagen i jobcentret.
Vi arbejder selvstændigt efter den første dag og udfører systematisk sagsbehandling i overensstemmelse med jeres praksis og arbejdsgange. Desuden kvalitetssikrer vi vores arbejde ugentligt, og efterfølgende får du en statusliste, så du altid kan følge med i udviklingen.

Vi har altid fokus på arbejdsmarkedet og de lovpligtige opgaver som:

 • målgruppen og de tilhørende muligheder og begrænsninger
 • borgerinddragelse
 • opfølgning
 • tværfagligt samarbejde med borgeren i centrum
 • etablering af afklaringsforløb
 • etablering af tilbud-praktik-løntilskud
 • fastholdelsessamtaler med arbejdsgiver
 • forberedelse af sager til rehabiliteringsteam
 • rehabiliteringsplaner
 • samarbejde med sundhedsvæsenet og fagforening
 • forståelse for og evne til at arbejde med borgere med helbredsmæssige vanskeligheder
 • kontaktforløbet
 • omhyggelig afdækning af ressourcer
 • dokumentation af sagerne

 

Faglig sparring

Sidder du med en vanskelig udfordring, hvor der er et behov for faglig sparring, så tilbyder vi support og faglig sparring til ledelse og faglig koordinator på

 • komplekse sager
 • arbejdsgange
 • udarbejdelse af skabeloner og standardbreve
 • besvarelse af socialfaglige spørgsmål og problemstillinger

Konsulentbistand

Har du brug for faglig udvikling af din afdeling, så kan vi hjælpe med

 • sagsscreening og supervision
 • sidemandsoplæring og kompetenceudvikling
 • individuel- og gruppebaseret supervision
 • sagsscreening med henblik på afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag
 • prioritering af arbejdsopgaver

 

 

Arbejdsgangen i sygedagpengereformen

Har du brug for at visualisere processerne i sygedagpengereformen?
Så har Susanne Wiederquist lavet dette glimrende diagram over processen i sagsbehandlingen efter den nye sygedagpengereform.

Hovedelementerne i sygedagpengereformen

Få et overblik over hovedelementerne i sygedagpengereformen ved at trykke her.

Lov om sygedagpenge - den fulde tekst

Har du brug for at se nærmere på den nye sygedagpengelov
Så kan du se den fulde tekst ved at trykke
her.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på 2390 7755 eller sende en mail til info@socialfagligtfokus.dk

Bliv vikar som socialrådgiver

Klik her, udfyld skemaet og bliv socialrådgivervikar

Klik og ansøg som vikar